F i n a n č n í k r i z e
Anotace Úvod Příčiny Následky Budoucnost Závěr Literatura Přílohy

Závěr

Centrální banky, které krizi způsobily, fungují nadále, a dokonce vlády volají po ještě větší regulovanosti trhu, akciové trhy skokově rostou a propadají se, velké i malé firmy hlásí značné propouštění, každý se situaci snaží interpretovat po svém. Pro někoho neznalého se to může zdát jako učiněný chaos na Zemi. Ale i tak existují firmy, které oznamují, že zaznamenaly rekordní zisky.

Dalo by se to přirovnat k džungli různých nástrah, kde přežijí skutečně jen ti nejsilnější. A právě pro ty je krize doslova požehnáním, jelikož na monotónně rostoucím trhu plném „býčích trendů“ najednou dochází ke značné proměnlivosti, skokovým změnám, na kterých se vydělat, ale i prodělat velké množství peněz, většinou ale musí investor (jedinec či firma) prokázat dostatek předvídavosti a hlavně odvahy, jelikož nejvíce vydělávající investice jsou ty, které jsou proti většině trhu. Když pak krize oddělí „zrno od plev“, naskytuje se uvědomělým ekonomickým subjektům možnost posílení pozice na trhu. Takovým mužem je i Warren Buffet – nejbohatší člověk na Zemi, který se proslavil svými vynikajícími investicemi do cenných papírů a nyní se zněj stal i „sponzor“ americké ekonomiky, jelikož investoval přibližně deset miliard dolarů do akcií amerických firem, především banky Goldman Sachs. Samozřejmě investice provádí za účelem zisku, ale pozitivní psychologický efekt na americkém trhu byl značný. Obdobně dobře si vedly investiční fondy Johna Paulsona, které vydělali za rok 3,1 mld USD. Naopak mezi firmami svou pozici výrazně posílila bank Wells Fargo, která v září 2008 získala Wachovii, a dokonce dostala přednost před americkou jedničkou Citigroup.

Snad každý, kdo se zajímá o současný stav ekonomiky, se už smířil s tím, že USA (a s nimi většina vyspělého světa) prožívají (a minimálně pro rok 2009) nejhorší ekonomické období od 30. let 20. století. HDP se v USA sníží v roce 2009 přibližně o 2%, ale tento odhad bude velice závislý na výsledku úvěrové pomoci automobilkám, popř. by tento vývoj mohl ovlivnit nějaký neočekávaný úpadek významné firmy (možné hrozby jsou v odvětvích bankovnictví, pojišťovnictví a realitním trhu). Významným způsobem vzroste míra nezaměstnanosti, dojde ke snížení objemu exportu i importu a také k další snížení průměrné hodnoty nemovitostí až o 20%, jelikož ceny jsou stále ještě nad reálnými hodnotami. Naopak vyrovnanější situaci přispěje teď již poměrně klidný akciový trh, který za poslední měsíc stabilizoval výkyvy přibližně v rozmezí +- 8 procent, což je velká změna oproti celému roku 2008, kdy nebylo až takovou výjimkou, že indexy burz se propadly až o pět procent během jediného dne. V roce 2009 (spíše ve druhé polovině) očekávám opatrný mírný růst, který ale může být náchylný ke skokovému vychýlení v případě zveřejnění značně negativní zprávy. Očekávám, tím že se uklidní akciové trhy a nasadí postupný růst, že by k obnovení nezáporné meziroční změny HDP mohlo dojít ve druhém čtvrtletí roku 2010, což vychází z prognózy započetí růstu akciových trhů ve třetím čtvrtletí 2009. (akciový trh „předbíhá“ vývoj ekonomiky přibližně o půl roku).

Obdobně jako v USA byla zasažena ČR. I zde krize negativně poznamená nepřipravené podniky, především ty závislé na exportu, což se projeví i na menším meziročním růstu HDP – momentálně odhad na 1,5 procenta, nicméně se domnívám, že jelikož tyto prognózy se neustále zhoršují a navíc si myslím, že se krize u nás ještě naplno neprojevila, tak si myslím, že by naše HDP mohlo růst tempem přibližně 0,5%, nicméně ještě horší výsledek se nedá vyloučit, na druhou stranu zase si myslím, že jelikož máme za sebou velice úspěšné roky, tak by i v případě horšího vývoje nemělo dojít k poklesu HDP.

Ruku v ruce společně s zhoršující se prognózami velice rychle roste míra nezaměstnanosti, kdy je v současné době zhruba 6%, ale kvůli krizi by mohla stoupnout až přes 8% především kvůli exportnímu průmyslu a službám, což opět prohloubí problémy s nezaměstnaností v průmyslově zaměřených okresech jako jsou Most, Mladá Boleslav (dosud značně prosperující okres doplatí na potíže největšího tahouna tamní ekonomiky a zároveň největšího zaměstnavatele v ČR Škodu Auto).

Celkově vzato je téměř stoprocentně jisté, že všechny negativní důsledky, které krize způsobila, se přelijí, také do státního rozpočtu České republiky, jelikož ten i při růstu HDP 4,8% (teď již naprostá fantasy) počítal s zhruba 40 miliardovým schodkem, momentálně je jasné, že bude výrazně vyšší, je není jasné o kolik a z čeho se to bude platit, částečně tento schodek asi „zaplatí“ privatizace Českých aerolinií, ale i přestože ministr Kalousek je známý spíše jako „šetřílek“ než „rozhazovač“, tak schodek bude velice vysoký. Právě v dobách krizí jako je tato by se nám hodily peníze, které by se daly použít na podporu ekonomiky, které by byly ušetřeny z přebytkových rozpočtů v dobách konjunktury, přesně takovou možnost v dnešní době má Německo. Je jasné, že krize tím pádem více zasáhne země s větším státním dluhem, které nemají dostatek peněz na podporu ekonomiky (takových zemí je drtivá většina z těch vyspělých), ale třeba to už konečně někomu otevře oči a začne s tím něco dělat (teď nemám na mysli pouze českou vládu, ale všechny, které mají obdobný problém).

Ostatně všechno zlé je pro něco dobré

Autor: Lukáš Toman