F i n a n č n í k r i z e
Anotace Úvod Příčiny Následky Budoucnost Závěr Literatura Přílohy

Úvod

Finanční svět (a nejen ten) už nebude nikdy vypadat tak jako dřív – změní se toho hodně; od principů samotného bankovnictví přes postoje samotných investorů až po změnu regulovanosti trhu státem (ať k větší regulovanosti či menší, to ještě není jasné), současná krize si vyžádala mnoho obětí (a ještě více si jich teprve vyžádá), a to nejen finančních. Zároveň vyvolává základní otázky o samotném fungování trhu, ať už o již zmíněné míře regulovanosti, pravděpodobnosti inflace, nebo deflace, riziko morálního hazardu aj. Ovlivní každého, kdo alespoň jednou slyšel spojení finanční krize a i mnoho těch, kteří vůbec nevědí, že něco takového vůbec nastalo.

Až donedávna si většina světa (včetně Spojených států a České republiky) užívala možná nejlepší léta (ekonomická) ve své historii, díky obrovskému ekonomickému rozvoji. Ta začala po splasknutí technologické bubliny na přelomu tisíciletí a po teroristických útocích 11. září 2001 a trvala přibližně do konce roku 2006, pak se ale začalo šířit něco, co dnes ovlivňuje téměř celý svět - finanční, hypoteční, úvěrová krize. Všechny tyto pojmy jsou v dnešní době snad nejpoužívanějšími slovy na světě. To co jsem nazval v titulu této práce jako „Světová finanční krize“ právě způsobilo tento zlom a teď je tématem, které je diskutováno snad ve všech médiích – tisku, televizi či internetu, mezi odborníky – ekonomy, filozofy, psychology, ale i mezi obyčejnými lidmi, krize se totiž dotkne (či už dotkla) každého z nás. Co to ale vůbec ta krize je, kde a proč vznikla, jaké měla následky, a jaký je očekávaný vývoj do budoucna, je to menší, nebo naopak vážnější krize než ta „Velká hospodářská“ na přelomu 20. a 30. let 20. století, tak na to se pokusím v této práci odpovědět, především se zaměřením na USA a Českou republiku.

Definice

Encyklopedie Universum: „krize: ekonomicky dlouhodobé oslabení konjunktury (např. světová hospodářská krize), obvykle používáno jako synonymum deprese. Průvodními jevy krize jsou vysoká nezaměstnanost, pokles výroby, četné konkurzy, otřesy úvěrového trhu a deflace. Krize postihuje jednotlivé hospodářské odvětví (např. agrární krize) národního hospodářství a v důsledku mezinárodního obchodu propojení i světového hospodářství.“(Všeobecná encyklopedie Universum. 5. svazek, s. 200, 2000)

Tato definice říká, že krize postihuje v zásadě jedno hospodářské odvětví (v současném případě bankovnictví) a podle míry závislosti ekonomiky určitého státu ovlivňuje i celkový výsledek hospodaření státu a zároveň díky vysoké úrovni globalizace ve světě se postupně krize rozšiřuje i za hranice území, kde vznikla. Krize vede ke vzniku doprovodných jevů, jako je recese ekonomiky (čistě technicky dané jako období nejméně dvou čtvrtletních poklesů HDP za sebou), nezaměstnanosti, deflaci (=záporná míra inflace).

Autor: Lukáš Toman