F i n a n č n í k r i z e
Anotace Úvod Příčiny Následky Budoucnost Závěr Literatura Přílohy

Seznam použité literatury

Autor: Lukáš Toman