Hyperkyfóza

Hyperkyfóza je deformita, která se projevuje převážně v oblasti hrudní páteře a je vlastně vystupňovanou kyfózou hrudní páteře. Mezi zdravým jedincem a jedincem s touto vadou je často velmi malý rozdíl. Kyfózu lze změřit s pomocí krční a bederní lordózy u svislé stěny.

Jako hyperkyfózu nemůžeme označit kyfotickou polohu hrudníku a bederní páteře u kojenců, kteří si začínají sedat, protože v tomto případě se jedná o naprosto přirozený vývoj.

Hypekyfózu je možné rozdělit na dva druhy a to na vrozenou či získanou. Vrozená je buď na podkladě vrozené deformity, což může být například částečný nebo úplný srůst (=synostóza) dvou či více obratlů, chybějící obratle atd., či více deformit dohromady.

Podle křivky poznáváme kyfózy s dlouhým nebo krátkým obloukem. U kojenců je velmi obtížné rozeznat tuto poruchu. Je nápadná až u velkého zakřivení (kolem 90°). Při podezření je nutné provést rtg. (rentgenové) vyšetření.

Měření kyfózy se provádí podobně jako u skoliózy tzv. měřením podle Cobba nebo přímo u jednotlivých klínových obratlů (obr. 12).

Terapie není příliš účinná. Hodně záleží na rozsahu, stupni a patologickoanatomickém podkladu. U nižších stupňů postačí pravidelné sledování a posílení svalstva (především břišních vzpřimovačů = Musculus errectores trunci), plavání a pevné lůžko. U vyšších stupňů se v minulosti doporučovalo sádrové lůžko popřípadě reklinační korzet k zabránění progrese, dnes však lékaři toto poškození léčí spíše rehabilitačním cvičením. Operační řešení tohoto problému jsou spíše výjimečná, protože jsou poměrně riskantní. Hrozí při nich vznik tzv. paraplegie, což znamená úplné ochrnutí obou nejčastěji dolních končetin. Při postupném vývoji komprese míchy je však možné učinit neurologický výkon s dekompresí.

Scheurmannova choroba neboli adolescentní či juvenilní kyfóza je nejčastější formou hyperkyfózy. Tato choroba souvisí s poruchou hormonální regulace a nejčastěji se projevuje na dorzální (=hřbetní, hrudní), lumbální (=bederní) či dorzolumbální (=přechod mezi hrudní a bederní páteří) části páteře. Základní znaky této nemoci jsou například lokalizovaná kyfóza(Th6-10; Th11-L2), věkové rozmezí 8 – 18 let, mírně omezená pohyblivost, kyfóza nemizí ani vleže, často opoždění pohlavního vývoje... Léčení probíhá opět pomocí cvičení a hlavně plavání. Medikamentózní léčení pomáhá zlepšit spíše subjektivní potíže pacienta. Hlavně chlapcům se podávají anabolika, což jsou léky na posílení růstu svalů a také jsou to leky, které se často zneužívají ve sportu. V případě, že tuto nemoc provází osteoporóza se předepisuje fluor a kalcium. Lidé postiženi touto chorobou by se neměli příliš namáhat nošením těžkých předmětů, každodenním dlouhodobým stáním atd.

Copyright ©2008 Kristýna Maříková      email       gymcheb.cz